NOWE ŻYCIE

4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić (Wj 20:8).

 

Bóg chce, abyś jeden dzień w tygodniu odpoczął i oddał mu chwałę w uwielbieniu. Mówi nam, że nie powinniśmy opuszczać wspólnych zebrań, kiedy oddaje się chwałę Bogu. Czy poświęcasz jeden dzień na odpoczynek i wielbienie Boga?


5. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20:12).

 

Czy zawsze oddawałeś rodzicom należną im cześć? Czy kiedykolwiek byłeś wobec nich zbuntowany? Może zostałeś obdarzony wspaniałymi rodzicami i nie miałeś problemu, żeby być posłuszny. Biblia mówi, że jeśli złamiemy jedno przykazanie, jesteśmy winni złamanie wszystkich (Jk 2,10).

Jaki jest Twój stosunek do władzy? Czy kiedykolwiek zbuntowałeś się przeciwko nauczycielowi, pracodawcy, organom ścigania lub tym, którzy kierują Kościołem? Jeśli tak, to zbuntowałeś się przeciwko Bogu, ponieważ od Niego pochodzi wszelka władza (Rz 13:1-7; Hb 13:17; Ef 6:5-8).


6. Nie zabijaj (Wj 20:13).

 

Wiemy, że zabijanie jest złe, ale Jezus powiedział, że nawet jeśli kogoś nienawidzimy to jesteśmy mordercami w sercu (Mt 5:22; 1J 3:15). Czy kiedykolwiek kogoś nienawidziłeś? Czy nazywasz się chrześcijaninem i nienawidzisz wierzącego w Chrystusa? Jeśli tak, jesteś mordercą.


7. Nie będziesz cudzołożył (Wj 20:14).

 

Cudzołóstwo jest złe i to jest jasne, ale popatrzmy na to głębiej. Jezus powiedział, że jeśli popatrzymy pożądliwie (z seksualnym pragnieniem) na kogoś, to już popełniliśmy cudzołóstwo w sercu (Mt 5:28). Czy kiedykolwiek patrzyłeś z pożądaniem?


8. Nie kradnij (Wj 20:15).

 

Czy kiedykolwiek zabrałeś coś, co nie należało do Ciebie? Pierwszy raz, gdy to zrobiłeś, stałeś się złodziejem w oczach Boga. Nawet jeśli było to coś bardzo małego, to nadal jest to kradzież. Jeśli ukradłeś coś bardzo dawno temu pamiętaj, że upływ czasu nie odpuszcza grzechów.

–>CZYTAJ DALEJ

Komentowanie jest wyłączone