Służba potrzebującym

receW roku 2008 I KCHB rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Oddział VII w Krakowie, w zakresie dystrybucji żywności najuboższym mieszkańcom naszej dzielnicy z unijnego programu PEAD.

Współpraca ta została umocowana umową, jaką Rada Zboru podpisała z Bankiem Żywności w Krakowie. Umowę taką podpisuje się każdego roku. Z ramienia Zboru za realizację programu PEAD w ramach zawartej umowy odpowiedzialna jest Anna Kuźnik. Nadzór nad prawidłowością dystrybucji żywności i prowadzenia dokumentacji sprawuje Agencja Rynku Rolnego. Osoby (rodziny) uprawnione do odbioru żywności w większości weryfikuje MOPS i przekazuje Zborowi imienną listę odbiorców. Na liście dystrybucyjnej znajduje się 160 osób, w tym 130 osób korzystających z pomocy systematycznie.

Dystrybucja żywności odbywa się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem wakacji) w godzinach od 15:00 do 19:00. Odbiór żywności z magazynu Banku Żywności odbywa się w dniu dystrybucji, w godzinach przedpołudniowych. Co miesiąc odbieramy i rozdzielamy przeciętnie 900 kg produktów spożywczych.

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

pomoc

Komentowanie jest wyłączone