Studium biblijne

01.'10Na Studium Biblijne zapraszamy w czwartki o g. 18.00 do tzw. „Sali konferencyjnej” przy kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie, ul. Wyspiańskiego 4.
W każdy drugi czwartek miesiąca Studium Biblijne listu do Hebrajczyków prowadzi J. Kaniak, a w ostatni – J. Kołodziej. W pozostałe czwartki miesiąca Studium nt.: „Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa” prowadzi Pastor.
Zapraszamy

Czwartkowe Studium Biblijne „Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa”
Studium będzie obejmowało te fragmenty Słowa Bożego, które – zdaniem różnych biblistów – są związane z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa (a więc kwestie: millenium, pochwycenie, wielki ucisk, antychryst, Armagedon, sąd ostateczny).
Metodą będzie Studium Biblijne fragmentów Słowa Bożego, wykorzystanych przez biblistów do uzasadnienia swoich poglądów na temat wyżej wymienionych zagadnień, wskazanie na interpretacje, następnie ich zestawienie – najpierw w ramach księgi (jeśli z tej samej księgi pochodzi więcej fragmentów), potem wszystkich razem – w wyżej wymienionych blokach tematycznych. Zestawienie fragmentów Słowa Bożego i ich interpretacji w ramach księgi, ułatwi zapamiętanie źródła i związku z fragmentami pochodzącymi z innych miejsc w Biblii.
Celem studium nie jest podanie gotowego schematu czy wyjaśnienia . W trakcie Studium zostaną przedstawione różne interpretacje: protestanckie, w tym ADS, katolickie, Świadków Jehowy. Trudność będzie polegała na samodzielnej ocenie i wyborze.
Ostatecznym celem będzie znajomość ww. zagadnień pozwalająca na wytłumaczenie ich innym oraz obronę własnego stanowiska.
Wstępnie – przyjmuję studium biblijne trzech grup tekstów biblijnych:

A. Czego o wydarzeniach związanych z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa dowiadujemy się z Księgi Daniela ?
B. Czego o wydarzeniach związanych z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa dowiadujemy się z Księgi Objawienia ?
C. Czego o wydarzeniach związanych z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa dowiadujemy się z pozostałych ksiąg Pisma św. ?
D. Oddzielne wykłady:

1. Zasady interpretacji proroctw
2. Interpretacje biblijnych przymierzy
3. Dyspensacjonalizm
(ewentualne zmiany będą podawane na stronie Zboru z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

P a s t o r


03. lipca – Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Czasy ostateczne: ukierunkowanie na przyszłość Starego i Nowego Testamentu. – Pastor

10. lipca – Studium biblijne listu do Hebrajczyków – J. Kaniak

17. lipca – Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Podziały wśród chrześcijan (milenium, pochwycenie) – Pastor

24. lipca – Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Zarys zagadnień (Słownictwo; Fakt; Jak; Po co; Kiedy; Natura; Znaki) – Pastor

31. lipca – Studium biblijne – J. Kołodziej

07. sierpnia – Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Zasady interpretacji proroctw – Pastor

21. sierpnia – Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Księga Dn 7 (czwarte zwierzę, 10 rogów, mały róg, Sędziwy, Syn Człowieczy) – Pastor

28. sierpnia – Studium biblijne – J. Kołodziej

04. września – Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Księga Dn 8 (baran, kozioł, mały róg, 2300 wieczorów i poranków) – Pastor

11. września – Studium biblijne listu do Hebrajczyków – J. Kaniak

18. września – Studium biblijne: Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Księga Dn 9,21-do końca (62 + 7 + 1 „siódemek”; ostatnia „siódemka”) – Pastor

25. wrześniaZAMIANA PASTOR/J. KOŁODZIEJ ! Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Księga Dn 10,1; 11,28-45 (wielki ucisk, samowolny i potężny król) – Pastor

02. październikaZAMIANA PASTOR/J. KOŁODZIEJ ! Studium biblijne – J. Kołodziej

09. października – Studium biblijne listu do Hebrajczyków – J. Kaniak

16. października – Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Księga Dn 12,1-12 (wielki ucisk, czas-dwa czasy i pół czasu, 1290 i 1335 dni) – Pastor

23. październikaZAMIANA PASTOR/J. KOŁODZIEJ ! Studium biblijne – J. Kołodziej

30. październikaZAMIANA PASTOR/J. KOŁODZIEJ ! Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Księga Dn – próba podsumowania.

06. listopadaZAMIANA PASTOR/J. KANIAK ! Studium biblijne listu do Hebrajczyków – J. Kaniak

13. listopadaZAMIANA PASTOR/J. KANIAK ! Studium biblijne – Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa: Księga Dn – podsumowanie.

Komentowanie jest wyłączone