2015.09.26-27 Stanisław Sylwestrowicz 1 List Piotra

Stanisław Sylwestrowicz – 1 List Piotra

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;” Hbr 4:12

Ewolucja cz.1

Ewolucja cz.2

Natura człowieka

Radykalne odrodzenie

Uświęcenie

Wybranie