Kategoria: Artykuły

Czym jest Kościół?

I. Znaczenie i zastosowanie słowa „Kościół” Czym jest Kościół? Jak wyjaśniłbyś naturę, istotę, koncepcję Kościoła innej osobie? Czy Kościół to: budynek, w którym prowadzi się działalność religijną? grupa ludzi dysponująca budynkiem służącym do sprawowania kultu religijnego pod kierunkiem ordynowanego przywódcy? określony przedział czasu w niedzielę poświęcony wspólnym działaniom o charakterze religijnym? instytucja składająca się z mniejszych grup religijnych…
Read more

Czym jest chrzest?

Czym jest chrzest? Co Pismo Św. mówi na temat chrztu? (w encyklopedycznym skrócie) 1. Fakt chrztu: dlaczego chrzcimy? A. Wyraźne polecenie Jezusa: „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna I Ducha Św.” (Mt 28, 19); „Idąc na cały świat głoście ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,…
Read more

Polewanie niemowląt – chrztem?

    We współczesnym chrześcijaństwie przeważa magiczne rozumienie znaczenia chrztu. Szczególnie wyraźnie występuje ono, gdy mamy do czynienia z tzw. „chrztem niemowląt”. W obrządku tym uczestniczy niemowlę, jego rodzice, tzw. „rodzice chrzestni” i lokalny kapłan. Wszyscy oni wierzą (oczywiście – z wyjątkiem dziecka), że w tej ceremonii Bóg coś czyni w niemowlęciu, nawet jeśli nie uczestniczy ono w niej…
Read more

Zmiana nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego na temat „chrztu” niemowląt

Na wstępie: kiedy ściągnąłem ten artykuł i fragmenty dyskusji z internetu w maju 2007 r. – nie pomyślałem o zapisaniu linku do tej strony. Przepraszam autorów (jeśli publikacja narusza czyjeś prawa – proszę o kontakt), a my skoncentrujmy się na faktach.     Po wiekach Kościół Katolicki odchodzi od tradycyjnej koncepcji teologicznej limbusu, tj. otchłani, do której trafiać…
Read more

Stanowisko Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w sprawie projektu dokumentu pt. „Chrzest – sakrament jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”

   Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentem opracowanym przez Komisję do Spraw Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną (zwanym dalej: Dokumentem) poświęconym zagadnieniom chrztu, przedkłada oficjalne stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w tej sprawie.         Rada docenia wysiłek Komisji włożony w przygotowanie Dokumentu mającego…
Read more

Ta strona wykorzystuje technologię "Cookies", która rozszerza możliwości jej działania. Jeśli na niej jesteś, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdym momencie można zmienić ustawienia plików "Cookies" w urządzeniu, na którym odwiedzana jest strona.