Kazania 2021

Kazania

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;” Hbr 4:12

2021.09.19 Zbigniew Sobczak – Wychowanie dzieci

2021.09.12 Jan Tobiasiewicz – Najwybitniejszy człowiek na wschodzie

2021.08.29 – Mrugalski Jakub – Bóg jest dobry

2021.08.22 Michał Prończuk – Dlaczego Bóg milczy

2021.08.15 Dominik Sobczak – Czy da się chodzić po wodzie?

2021.08.01 Zbigniew Sobczak – Tak,tak Nie,nie

2021.04.18 Zbigniew Sobczak – Skutek zmartwychwstania i wniebowstąpienia

2021.04.11 Zbigniew Sobczak – Służba Bogu

2021.04.04 Zbigniew Sobczak – Boży pokój

2021.03.14 Bartek Boesche – Pierwsze przykazanie w dzisiejszych czasach

2021.02.14 Zbigniew Sobczak – Krótkie refleksje na temat śmierci

2021.02.07 Zbigniew Sobczak – Czy cierpienie uszlachetnia?

2021.01.31 Zbigniew Sobczak – Jedność w kościele

2021.01.24 Zbigniew Sobczak – Ironia Jezusa w ewangekii Jana

2021.01.17 Zbigniew Sobczak – Jedność w Kościele

2021.01.10 Jan Tobiasiewicz – Relacja chrześcijanina ze światem

2021.01.03 Zbigniew Sobczak – Czas płaszczyzną planów, wyborów i działania

2021.01.01 Zbigniew Sobczak – Czy jesteś na Bożej drodze?