Pomoc żywnościowa

Służba potrzebującym

„A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie.” Łk 3:11

Pomoc żywnościowa

 

W roku 2008 I Zbór KChB rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Krakowa.


Obecnie realizujemy program POPŻ 2014 – 2020.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – podstawowe informacje.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód
nieprzekraczający:
– 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej właściwej dla miejsca zamieszkania w celu zakwalifikowania do odbioru paczek z
żywnością w naszym Zborze jako Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL).
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach Programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu.
Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:
Przygotowania posiłków,
Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
Zapobiegania marnowaniu żywności,
Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących. Działania te realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację.
Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej.
Beneficjenci Programu mogą dodatkowo korzystać w naszym Zborze z poradnictwa indywidualnego, prelekcji i spotkań.
Cyklicznie są też zaopatrywani w informatory i gazety.

POPŻ2014–2020 – PODPROGRAM 2020
Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Paczka żywnościowa – to co najmniej 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 42,27 kg na osobę, w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
1) groszek z marchewką 3,2 kg,
2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
3) buraczki wiórki 1,40 kg,
4) powidła śliwkowe 1,50 kg,
5) mus jabłkowy 1,44 kg
2. Artykuły skrobiowe:
6) makaron jajeczny 5 kg,
7) płatki owsiane 1 kg,
8) ryż biały 2 kg,

9) kasza jęczmienna 1,50 kg,
10) herbatniki maślane 0,40 kg,
3. Artykuły mleczne:
11) mleko UHT 7 l,
12) ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,
4. Artykuły mięsne:
13) szynka drobiowa 2,40 kg,
14) szynka wieprzowa 1,80 kg,
15) pasztet drobiowy 0,32 kg,
16) filet z makreli w oleju 1,19 kg,
5. Cukier:
17) cukier biały 4kg,
18) Miód nektarowy 0,50 kg
6. Tłuszcze:
19) olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe:
20) Fasolka po bretońsku 1,40 kg.

Dodatkowo wydajemy żywność o krótkim terminie ważności do spożycia pozyskiwaną ze
sklepów przez Bank Żywności zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności.

W Podprogramie 2020 paczki z żywnością wydawane są w trzecie
środy miesiąca, w godzinach 14.30 – 17.30.
Dodatkowe informacje na temat pomocy żywnościowej można uzyskać od Janiny Woźniak,
tel. 663-805-204.

Podsumowanie Podprogramu 2019
W ramach Podprogramu 2019 I Zbór KChB objął wsparciem żywnościowym 97 osób przekazując 7,6428 ton żywności z POPŻ i 0,81942 tony żywności z innych źródeł, w formie 543 sztuk paczek .

Podsumowanie Podprogramu 2018
W ramach Podprogramu 2018 I Zbór KChB objął wsparciem żywnościowym 83 osoby przekazując 3,85756 ton żywności z POPŻ i 0,44890 tony żywności z innych źródeł, w formie 507 sztuk paczek .

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: 3 kulinarne, 3 żywieniowe. Dodatkowo I Zbór KChB realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak: poradnictwo i wsparcie indywidualne, dystrybucja materiałów informacyjnych, spotkania w ramach Klubu Seniora oraz „Otwartych Drzwi”, prelekcje.

 

Ta strona wykorzystuje technologię "Cookies", która rozszerza możliwości jej działania. Jeśli na niej jesteś, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdym momencie można zmienić ustawienia plików "Cookies" w urządzeniu, na którym odwiedzana jest strona.