Wiadomości od pastora

Wiadomości od pastora

Informacje 23.10.2020

Bracia i Siostry
Jeśli chodzi o nasze nabożeństwa w „czerwonej strefie” poszerzonej na kraj – sytuacja jest taka sama, jak w ubiegłym tygodniu:
„Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.” https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow
Pastor

Informacje 29.05.2020

Szanowni Bracia i Siostry

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od najbliższej niedzieli –  więcej nas może przyjść do kaplicy i w tej formie wziąć udział w niedzielnym nabożeństwie. Jak wiecie, drzwi naszej kaplicy, w porze niedzielnego nabożeństwa, nigdy nie były zamknięte, i w każdą niedzielę, od 3-5 osób przebywało w kaplicy, gdy z wieloma innymi spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, śpiewie, rozważaniu Słowa – za pośrednictwem internetu.

Ponieważ nigdy nie było „zamknięcia” – teraz nie będzie też jakiegoś „otwarcia”. Kontynuujemy to, co było dotąd, w większej liczbie.

Nowe zasady, które będą obowiązywać od 30 maja, napisane prosto i przejrzyście, znajdziemy na stronie Kościoła (https://baptysci.pl/aktualnosci/item/76-interpretacja-stanu-prawnego-ws-spotkan-zborow) oraz na stronie rządowej (https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania).

W razie trudności proszę o pytania: tel. 500 450 731 lub e-mail: [email protected]

Zgodnie z nowymi zasadami – w naszej kaplicy będzie mogło przebywać 15 osób. Liczba ta nie jest ostateczna, bo kiedy przybędą rodziny – ulegnie zmianie liczba osób i rozstawienie krzeseł, zgodnie z zasadami dotyczącymi rodzin.

Podobnie w kawiarni Zboru – inna liczba w przypadku pojedynczych osób (5), inna – z rodzinami.

W pomieszczeniu z bufetem – 2 osoby, w sali tzw. pingpongowej – 2 os. (ze względu na ciągi komunikacyjne: do schodów, do kuchni, do toalety, gdzie również wymagane są odległości).

Przebywanie w terenie otwartym, wokół budynku Zboru, także oparte będzie o nowe zasady, które znajdziemy przejrzyście przedstawione na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania. Powierzchnia wokół budynku jest niemała,  więc, w rozproszeniu, zmieści się sporo pojedynczych osób oraz rodzin.

Niech Bóg pokoju będzie z nami wszystkimi. Rz 15,33

Pastor

Apel Pastora 15.03.2020

Szanowni Bracia i Siostry – w Chrystusie
W kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce – uwzględniając apel Rady Kościoła oraz zarządzenie Premiera RP – Rada Zboru zachęca członków naszego Zboru by w niedziele pozostawali w domach. Obecność na nabożeństwach nie tylko zwiększa ryzyko zarażenia się, ale także ryzyko zarażania innych, w tym swoich bliskich. Przez kilka dni można być nosicielem wirusa nie zdając sobie z tego sprawy.
Wszyscy jesteśmy zaangażowani w walkę z zagrożeniem.
Ze względu na zbyt krótki termin do poinformowania zainteresowanych – jutro, w niedzielę 15. marca, nabożeństwo się odbędzie.

1. W kolejne niedziele, do odwołania, kaplica będzie otwarta od g. 10:30, ale nabożeństw oraz zajęć Szkółki Niedzielnej nie będzie. Przez godzinę duszpasterski dyżur pełnić będzie jedna osoba spośród członków Rady Zboru.
2. Pastor przygotuje studium biblijne do poprowadzenia w domu – i dostarczy je wszystkim chętnym, z zachowaniem dostępnych środków ostrożności. Zgłoszenia – w najbliższą niedzielę i poniedziałek ([email protected] lub telefonicznie: 500 450 731).
3. Osoby korzystające z internetu mogą brać udział w niedzielnych nabożeństwach transmitowanych on line (wykaz baptystycznych Zborów – na stronie KChB w RP: http://baptysci-krakow.pltysci.pl/zbory).
Zachęcamy do modlitwy
– o chorych w różnych krajach
– o mądrość dla lekarzy i władz odpowiedzialnych za sytuację
– o mądrość i Boże prowadzenie dla instytutów badawczych pracujących nad szczepionką
– o nasze miasta i zbory, abyśmy nie ulegali panice, ale w mądry sposób troszczyli się o siebie nawzajem wobec nowych wyzwań
– o Boże działanie wśród osób, dla których może to być sytuacja zupełnie nowa, ujawniająca słabość naszego ziemskiego poczucia bezpieczeństwa
– o mądrość w udzielaniu pomocy i zachęty naszym bliskim i znajomym.

Ps 33,20-22 Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję!

Pastor Zbigniew Sobczak

 

Ta strona wykorzystuje technologię "Cookies", która rozszerza możliwości jej działania. Jeśli na niej jesteś, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdym momencie można zmienić ustawienia plików "Cookies" w urządzeniu, na którym odwiedzana jest strona.