Chrześcijanie Baptyści, Historia, Nowe Życie, Kraków.

Chrześcijanie Baptyści, Historia, Nowe Życie, Kraków.

 

Jesteśmy uczniami Jezusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał.

 

Razem tworzymy Jego Kościół, któremu Duch Święty udziela różnorodnych darów,
abyśmy chwalili Boga i dzielili się Nadzieją ze wszystkimi ludźmi.

 

 

Jezus umarł…

„A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego;  Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda.” J19:33-34

Jezus zmartwychwstał…

„Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.” Łk 24:38-39

Jezus powróci!

„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.” Mt 16:27

Bracia i Siostry, szanowni Uczestnicy naszych nabożeństw

W świetle nowego prawa –  w kaplicy mamy miejsca dla pięciu osób, dla jednej – w sali konferencyjnej, dwóch osób – w sali kominkowej i na werandzie.

W razie potrzeby możemy doprowadzić nagłośnienie do kawiarni z bufetem (trzy osoby) oraz do sali pingpongowej (dwie osoby).

Chwilowo zachęcam do udziału w nabożeństwie za pośrednictwem internetu.

Pastor

 

 

Wierzymy, że każdy człowiek musi się nawrócić, narodzić na nowo (J 3:3), żeby odzyskać pokój z Bogiem