NOWE ŻYCIE

BibliaBiblia bardzo jasno mówi, że jesteśmy grzesznikami (Rz 3:23), a każdy kto zgrzeszył, nie dorównuje bożym standardom. Standard Boga to doskonałość (Mt 5:48). Ale co to właściwie jest grzech? Biblia mówi, że jest to przekroczenie Prawa Boga (1J 3:4). Innymi słowy jest to nieposłuszeństwo wobec Jego zasad. Gdy pierwszy raz w swoim życiu skłamałeś, stałeś się kłamcą. Gdy pierwszy raz zabrałeś coś, co nie należało do Ciebie, stałeś się złodziejem. To tylko dwa przykłady. Boże Prawo zawiera bardzo dużo zasad, ale my skupimy się na tych, które są najbardziej znane czyli na Dziesięciu Przykazaniach (Wj 20:1-17).


1. Nie będziesz miał bogów innych przede mną (Wj 20:3).

 

Czy w każdym momencie swojego życie kochałeś Boga bardziej niż jakąkolwiek inna rzecz czy osobę? Jeśli gonisz za pieniędzmi lub czymkolwiek innym, Bóg nie jest najważniejszy w Twoim życiu. Obejmuje to również rzeczy które nie są same w sobie złe, lecz zastępują naszą miłość do Boga. Jeżeli kochamy jedzenie, nasze rodziny czy nasza pracę bardziej niż Boga to zasługujemy na śmierć i wieczne oddzielenie od niego czyli piekło.


crucifix2. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią (Wj 20:4).

 

To przykazanie mówi, że nie możemy tworzyć sobie Boga za pomocą naszych rąk lub wyobrażeń. Bóg jest opisany w Biblii i jeśli próbujemy wierzyć według własnego „widzi mi się”, przekraczamy to przykazanie. Dotyczy to zarówno robienia obrazów i figur przedstawiających Boga, jak również przedstawiania Go jako mniej świętego, sprawiedliwego lub kochającego niż jest naprawdę.


3. Nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego (Wj 20:7).

 

Bóg mówi, że jeśli używamy Jego imienia bez potrzeby, hańbimy Go. Niektórzy posuwają się tak daleko, że używają Jego imienia jako przekleństwa. Zamiast innych wulgarnych słów, którymi wyraża się swoją złość i niezadowolenie, używają imienia Boga, który dał im życie, mieszając Go z błotem. To jest bluźnierstwem i bardzo poważnym grzechem. Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś takiego?

Lecz nie tylko to jest bluźnierstwem. Inny przypadek jest wtedy, gdy nazywamy się chrześcijanami (biorąc na siebie Jego imię) i żyjemy życiem, którym żaden chrześcijanin nie powinien żyć (Ga 5:22-23). Dajemy w ten sposób okazję wrogom Boga, aby mu bluźnić (2 Sam. 12:14).

–>CZYTAJ DALEJ

Komentowanie jest wyłączone