Czym jest Kościół?

I. Znaczenie i zastosowanie słowa „Kościół”

Czym jest Kościół? Jak wyjaśniłbyś naturę, istotę, koncepcję Kościoła innej osobie?

Czy Kościół to:

  • budynek, w którym prowadzi się działalność religijną?
  • grupa ludzi dysponująca budynkiem służącym do sprawowania kultu religijnego pod kierunkiem ordynowanego przywódcy?
  • określony przedział czasu w niedzielę poświęcony wspólnym działaniom o charakterze religijnym?
  • Czytaj dalej

Czym jest chrzest?

Czym jest chrzest? Co Pismo Św. mówi na temat chrztu? (w encyklopedycznym skrócie)

1. Fakt chrztu: dlaczego chrzcimy?

A. Wyraźne polecenie Jezusa: „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna I Ducha Św.” (Mt 28, 19); „Idąc na … Czytaj dalej

Polewanie niemowląt – chrztem?

    We współczesnym chrześcijaństwie przeważa magiczne rozumienie znaczenia chrztu. Szczególnie wyraźnie występuje ono, gdy mamy do czynienia z tzw. „chrztem niemowląt”. W obrządku tym uczestniczy niemowlę, jego rodzice, tzw. „rodzice chrzestni” i lokalny kapłan. Wszyscy oni wierzą (oczywiście – z wyjątkiem dziecka), że w tej ceremonii Bóg … Czytaj dalej

Stanowisko Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w sprawie projektu dokumentu pt. „Chrzest – sakrament jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”

   Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentem opracowanym przez Komisję do Spraw Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną (zwanym dalej: Dokumentem) poświęconym zagadnieniom chrztu, przedkłada oficjalne stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w tej sprawie.

  … Czytaj dalej